Profiterollü Pasta ve Mahlepli Kurabiye
Kurban Bayramı Menüsü

Comments

Selamün Aleyküm Herkese :)

Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun... Allah kurbanlarımızı kabul etsin inşallah...

Hatice'cim Allah senden ebeden razı olsun. Senden aldığım tarifleri arkadaşlarıma dağıtıyorum sayende:) ve Bayramın 3. günü Huzurevine gittik arkadaşlarla bir sürü şey yaptık... Mayalı poğaça, sigara böreği, tramisu, etimekli tatlı, pudinkli bisküvili pasta... Fakat oradaki yaşlıların çoğu şeker hastası olduğu için tatlıları almadılar :( Bizde biraz çalışanlara verdik ve kalanlarıda çocuk esirgemeye bıraktık:) İsabet olmuş biliyor musunuz. Çünkü çocuklar o günkü yemeği beğenmemişler ve açlarmış. götürdüklerimizi kabul ettiler. Umarım yerine ulaşmıştır herşey.

Çok mutluyum ve sizlere anlatarak bu mutluluğumu paylaşmak istedim :)

Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm.

Sevgili Hatice saat gecenin bir vakti ben tariflere takıldım ayrılamıyorum. Çocuklar uyuyor olmasa kalkıp muzlu rulo yapacağım.Kilolarıma kilo katacağım. Mutlu kal.

Merhaba herkese, bende aranıza yeni katıldım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)