Profiterollü Pasta ve Mahlepli Kurabiye
Kurban Bayramı Menüsü

Comments

Merhaba hatice, öncelikle senin ve ailenin bayramı mübarek olsun. Bu sana ilk yazışım ama epeydir sitenin yakından takipçisiyim. Gerçekten çok güzel bir uslubün var ve yemek tariflerin de harika annenin ve senin :) Seni ve mekanımız mutfak blogu sayesinde kendime bir blog açtım çünkü gerçekten çok hoşuma gitti bu sistem bende ufak ufak bişeyler yapmaya başladım bakalım inşallah bir gün senin kadar takipçim olur.
Bu güzel sitenin hiç eksik olmaması dileğiyle sitemi ziyaret edip görüşünü bildirirsen sevnirim blogum http://www.blogcu.com/DamakTadi/

merhaba hatice iyisin insallah bayram sofranizi merakla bekliyorum hersey gonlunce olsun

Sitenizden çok faydalandım.Tarifleriniz çok orjinal.Bayramınızı kutlarım.Sözlenmişsiniz, tebrik ederim. Allah tamamına erdirsin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)