Profiterollü Pasta ve Mahlepli Kurabiye
Kurban Bayramı Menüsü

Comments

Ben de blogcular kervanına yeni katılan biri olarak görüş ve yorumlarınız için bloguma beklerim. Bu arada yeni tariflerinizi dört gözle bekliyorum:) http://www.blogcu.com/limonata/
emel

merhaba hatice,
uzun bir tatilden sonra iyi bir hafta diliyorum herkese..
ben tatili fırsat bilip arkadaşlarımı davet ettim evime.
tabiki senin tariflerini uyguladım.
çikolata soslu tırtıl kurabiye, patates topları, tel şehriye salatası, vişneli pasta yaptıklarım arasındaydı.
hepside çok beğenildi ..
teşekkürler hatice.
sevgiler

merhaba hatice.Ben tariflerini uzun zamandir merakla ve buyuk bi istahla okuyup deneyenlerdenim :)sozlendigini yeni ogrendim.hayirli olsun insallah.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)