Bayramınız Kutlu Olsun!
Ayvalı ve Bademli Turta

Kurban Bayramı Menüsü

Kurban_bayrami_sofra

9 günlük bayram tatilini İstanbul ve Ankara arasında yolculuk yaparak, büyükbabamların, dayımların ve ablamın evine konuk olarak, son birkaç gününü de yemek yaparak geçirdim. Bayramın ilk günü akşam yemeği için yaklaşık 20 misafirimiz vardı. Annem işin ana yemekler, zeytinyağlılar kısmıyla ilgilenirken ben tatlılar, salatalar ve son dakikada sac kavurma yapmaya karar verip kendimi strese sokma kısımlarıyla meşgul oldum. Annem hepsinden azar azar olmak şartıyla gene kalabalık bir liste hazırladı.

Menümüz:

Comments

sitenizi çok beğeniyorum.çok lezzetli tarifler veriyorsunuz.resilerde bir harika.ama nedense tas kebabını bir türlü bulamadım.

sevgili hatice seniçok çok kutluyorum siten bi harika aradığım herşey var internetle çok yeni tanıştım ama sayende başından ayrılmaz oldum teşekkürler sevgiyle kal

Enfes olmusssssssssssssssssssss.....Ellerine saglikkk

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)