Patates ve Mısır Çorbası
Fırında Sebzeli Tavuk

Haftanın İlham Kaynakları #1

Inspiration_1

Bu aralar internette karşıma çıkıp "bunu mutlaka bir yere not edeyim!" dediğim fikirleri Portakal Ağacı'na yazmaya karar verdim, böylece  "nerede görmüştüm ben bu fikri?" sorunundan kurtulmayı ümit ediyorum...

üst sıra: Green Gate'in çaydanlığı, Goosewoman'ın mutfağı
alt sıra: Real Living Magazine'in kırmızı mutfağı, Cafe Grumpy'nin turuncu duvarları

Inspiration_2

üst sıra: Crate&Barrel'ın renkli kapları, Yvonne'in mutfak rafları
alt sıra: Mario Batali'nin renkli tencereleri, Tord Boontje'nin garland avizesi (fotoğraf defne koryürek'e ait )

Comments

çaydanlık ,avize ve renkli tencereler çok hoş görünüyor. elinize sağlık .gerçekten bütün sunumlarınız çok zevkli. kolay gelsin.

SEVGİLİ PORTAKAL AĞACI HATİCE HANIM VE ARKADAŞLARIM ÖYLE GÜZEL BİR SİTEKİ HERKESE HİTAP EDİYOR.BENDE SIKSIK ZİYARET EDİYORUM.TARİFLER HARİKA MANTAR KURABİYEYİ DENEDİM MÜKEMMEL OLDU TAVSİYE EDERİM YAPMAMIŞ OLANLARA HEPİNİZE SEVGİLER ....

Kıbrıs usulü yaprak sarma.
Sevgili dostum, mail'imi dikkate alımış olman beni ne kadar mutlu etti bilemezsin. Tarifini yapmış olduğum sarmada yapraklar haricinde herşey çiy. Sevgilerimle Akile

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)