Patates ve Mısır Çorbası
Fırında Sebzeli Tavuk

Haftanın İlham Kaynakları #1

Inspiration_1

Bu aralar internette karşıma çıkıp "bunu mutlaka bir yere not edeyim!" dediğim fikirleri Portakal Ağacı'na yazmaya karar verdim, böylece  "nerede görmüştüm ben bu fikri?" sorunundan kurtulmayı ümit ediyorum...

üst sıra: Green Gate'in çaydanlığı, Goosewoman'ın mutfağı
alt sıra: Real Living Magazine'in kırmızı mutfağı, Cafe Grumpy'nin turuncu duvarları

Inspiration_2

üst sıra: Crate&Barrel'ın renkli kapları, Yvonne'in mutfak rafları
alt sıra: Mario Batali'nin renkli tencereleri, Tord Boontje'nin garland avizesi (fotoğraf defne koryürek'e ait )

Comments

Akile, geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'tan hellim gelmişti bize de. Ben de onunla çörek mi yapsam diyordum. Sarmanın içini siz çiğden mi koyuyorsunuz?

Ekşi tatları sever misiniz?
Seviyorsanız size KIBRIS usülü yaprak sarmasının tarifini vereyim.
Bağ ve Asmalar yapraklandığında toplayacağınız taze yaprakları güzelce yıkayıp kaynar suda yumusatın. İç hazırlarken sadece pirinç, bol domates, soğan, taze ve kuru nane, tuz, karabiber zeytin yağı ve iki limon suyu kullanın. Geri kalanı sizin maharetli ellerinizi kullanmanızdır. Biz sarmaların üzerine 1-2 dilim de hellim peyniri koyarak sıcak servis yaparız. ama siz hellim peyniri bulamayabilirsiniz. Beyeneceğinize inanıyorum. Afiyet olsun.

Bu kadar fazla hamur işi ile uğraşan hanımların kilolarını merak ediyorum.Biraz da daha fazla zeytinyağlı ve Akdeniz tarifleri alsak diyorum.Sadece ANADOLU USULÜ TARİFLER yeter.Sitenizde ilginç Fransız ve Yunan et ve salata tarifleri de olabilir.
Sarma nedir? Benim bildiğim zeytinyağlı yaprak dolmasıdır bunu adı.Verya etli yaprak dolması.Etli pazı dolması vs.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)