Çilekli Tiramisu
Davutpaşa Köftesi

Hafta Sonu Yemek Maceraları

Limonlu Kek

Pazar sabahı 2 farklı kek yapmakla başladı bu hafta sonu yemek maceralarım. Önce bir tanıdığımız için Betül'ün limonlu kekinin harcını hazırladım.

Çikolatalı Kek

Sonra ablamlar için Amanda Hesser'in Cooking for Mr. Latte kitabından çikolatalı keki yaptım. İki keki de fırında yan yana pişirdim, böylece bekleme süresini azaltıp kısır yapmak için zaman kazandım. (bu defa gelen yorumlarla kimyon ve limon yerine nar ekşisi ekledim.) Yine de sabah 9'da deneme sınavına yetiştirmem gereken kardeşimin sabır sınırlarını  "Dur ablacım, Şu kekin fotoğrafını çekip geliyorum!"larımla epeyce zorladım. (8:39'da dershanenin kapısındaydık...)

Davutpaşa Köftesi

Öğleden sonra tekrar mutfağa girip akşam yemeği için Claudia Roden'in Arabesque kitabından Davutpaşa köftesi ve annemin tarifiyle şehriyeli pilav yaptım.

zeytinyağlı enginar

Köfteler pişerken dolaptaki enginarları görüp onlarla da yine aynı kitaptaki tarife göre zeytinyağlı enginar pişirdim. Çorba olarak da yoğurt çorbası yapıp kolay bir salata hazırlayınca pazar yemeğimiz hazır oldu. Tarifler önümüzdeki günlerde, bu hafta içi akşamlarını da çilekli tarif denemekle geçirmeyi umuyorum, inşallah içime sinen bir sonuç çıkar...

Comments

Zeytinyagli enginar tarifinizi bulamadim. Rica etsem yardimci olabilirmisiniz.

Sevgiler
Elif

ben hafta sonu yemek yapmakmı asla çok sıkıcı ay başkaları bana yemek yapsın ben mi ugraşcammmm

layla'cigim, hayir yapmadim ,cunku ona daha sira gelmedi. Zeynep isimli bir arkadas istemisti onun icin yazdim. Fakat denemem sart oldu galiba,cunku yazarken benim de dikkatimi cekti.

Gorunumunu hayal ettirebildiysem ne mutlu cunku bir ara karistirdim gibi geldi.Kim once denerse lutfen haber versin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)