Közlenmiş Kırmızıbiber, Domates ve Patatesli Levrek
Portakallı ve Vanilyalı Kup

En uzun pazar

Kahvalti_18_haziran

yaprak sarma + cevizli, zeytinli, peynirli, çörekler + limonata + pasta + dalından toplanan çilekler, kabaklar, salatalıklar + en yakınlarınız + uzayıp giden sohbetler = bitmesin istediğiniz bir pazar günü...

not: çörekler için mayalı poğaça hamurunu kullanıp sadece farklı şekillere soktum. Pasta da fotoğraflanamadan tükendi ama ikinci dilim istekleri aldığı için bir daha yapmak şart oldu...

Comments

haftasonuna girmek üzereyken harika bir kahvaltı yapmak bütün bir haftaya iyi gelecek.Ben tereyağlı bal tarifi vermek isterim size hepsi hazır ama birleştiklerindeki lezzet inanın denemeye fazlasıyla değer 1 kaşık tereyağı yayvan bir tabağa parçalar halinde koyun üzerine 1 kase balı gezdirin üzerine dolmalık çam fıstıklarından serpil 1 avuç en üste de 1 avuş anteb fıstığı çekilmiş halinden serpelim üzerlerinede 1 muzu dilimleyelim.Bol kalorili enerji verecek bir ballı tereyağ

ya çoooooooooooooooooook beğendim tarifleri tabiki daha çoooooooooooooooook tarif olması lazım

hatice kahvaltılıklar arasına girer mi bilmiyorum ama bir kumpir tarifi verebilir misin?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)