Kivili Kuplar, Patlıcanlı Kıymalı Börek ve Patates Salatası
Sözün Bittiği Yer...

Mutfağım

Mutfak_1_2

Bir yemek sitesi sahibinin en çok paylaşmayı istediği mekanlardan biridir herhalde mutfağı. 2 sene önce annemin benim yemek yapmam yerine mutfağını düzenli bırakmama daha çok sevindiğini anlatmış, 9 ay önce de  "Doğrusu annemin bu titizliğini ilk başlarda yadırgamış olsam da ileride benim de bir evim olursa aynen böyle bir mutfağa sahip olacağıma inanıyorum." demiştim.  İlk haftalardaki endişelerim yavaş yavaş azalınca benimki de gerçekten anneminkine benzemeye başladı. Akşamları mutfağın ışığını kapatmadan önce etrafa son bir defa göz gezdirip ortalıkta herhangi bir şeyin kalmadığını görünce ya da buzdolabında annemin tarifleriyle yaptığım yemeklerin olduğunu düşününce küçük bir mutluluk duyuyorum.

Eve yerleşme sırasında belki de en fazla zaman harcadığımız yer burası oldu. Zaman içerisinde bizim aldıklarımızla arkadaşlarımın yolladıkları birleşince açılması gereken kutu sayısı epey arttı. Allah'tan okurların o zamanki temennileri sayesinde çok dolaplı bir mutfağım oldu.

Bir de yıllarca odadan odaya taşınan yemek dergilerim, kitaplarım ve monica'nın illüstrasyonları kendilerine nihayet bir yer buldu...

Comments

reçelli ve nutellalı kurabiye tarifinizi bulamıyorum lütfen bana yardımcı olurmusunuz:((

Mutfağını o kadar çok beğendim ki..
Allah herkese herşeyden önce kendi evini nasib etsin.İnşallah birgün eşimle benimde böyle güzel bir evimiz ve mutfağımız olur.Yazılarını severek takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum,takdir ediyorum. Mutluluk ve sağlık dolu bir hayat diliyorum.

mutfak gerçekten güzel. bizim mutfağın aynısı hatta. aynı sitede oturup oturmadığımızı merak ettim. Sarıyer- Pelikan mı acaba? :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)