2006'nın son iftarları
Portakalı soydum, baş ucuma koydum...

Bayramın Ardından...

Byrm_1_1

Bir bayram daha geçti. Arefe gününü kayınvalidemle beraber baklava ve börek yaparak geçirdik. Böylece benim de "baklava yapmadan mı geçireceğim bu bayramı?" telaşlarım son buldu. Bayram sabahı önce kayınvalidemlere  sonra da ablamlar ve teyzemlerle beraber annemlere gittik. 3 gün boyunca akraba ziyaretleri ile dolu, Tekirdağ- İstanbul- Ankara hattında yorucu ama çok güzel günler geçirdik.

Benim için bayramın en unutulmaz anısı büyükbabamı ziyaret için Ankara'ya giden ablamlara son anda katılmamız ve büyükbabamın ablamları beklerken bizi de görünce mutluluk ile şaşkınlık arasında kalışıydı. Ablamlarla anneanneciğimin mezarını ziyaret edip dönüş yolunda da amcama uğrayarak 6 saatlik hızlı bir Ankara turu yaparak geri döndük. Gittiğimiz her evin sofrasında birbirinden güzel bayram yemekleri, evde özenerek yapılmış baklavalar, tatlılar vardı. (diğer evlerdeki baklavaları da gördükten sonra benim de yapımına katkıda bulunduğum bir baklava olduğu için daha çok sevinmeye başladım sanırım...)

Annemin sofrasının fotoğraflarını çektiğim için onun bayram menüsünü paylaşıyorum:

Gbt

Bklv

  • baklava (Emine hanım'ın tarifi ile büzgülü baklava ve anneannemin tarifiyle bohça baklava)

Comments

yemek resimleriniz hoşuma gitti genellikle zaten ramazan bayramlarında bu tür yemekler yaparız neyse bu fırsatı yanibu siteyi açtığınız için deşekkür ederim.

merhaba,
annenizin bayramda yapmış olduğu bohça baklavanın tarifini sayfalarınızda bulamadım.göndermeniz veya yayınlamanız mümkün mü? herşey çok güzel gözüküyor..başarılar

Sevgii Hatice
seni yaklaşık 3 yildir takip ediyorum ve başka hiçbir siteye girmeye gerek duymuyorum. Gercekten bu genç yaşında gerek yemek yapmadaki ustalığın, gerek fotoğraf çekme başarın ve kültürünle örnek alınacak bir insansın. Çok yeteneklisin, yaratıcısın, çalışkansın ve aynı zamanda yemek sitelerinin en başarili site sahibisin. Sana yazılan tüm yorumları okudum ve hayrete düştüm bende seni çok merak ediyordum ve görünce inan çok şaşırdım çünkü kafamda canlandırdığım insana benzemiyordun. Ama insanlar nedense seni başka bir yönünle daha çok ilgilenmişler ve olayi başka bir boyuta taşımışlar. Bence senin gorünüşünle bu kadar ilgilenilmesi bence hoş değil sen zaten yaptıklarınla kendini kanıtlamış bir insansın.
Sitene her zaman bakıyorum ve bakmaya devam edeceğim ama senin görüntünle ilgil değil sırf sen olduğun için.
Melek

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)