Badem Çorbası, Tencere Kebabı, İç Pilav, Ayva Tatlısı
Minik Alman Pastaları

Arkadaşlarımla Öğlen Daveti

Arkadas_sofra

Son birkaç gündür tüm işlerimi bitirmeden yeni yazı yazmama kararı aldığım için bilgisayardan uzak durmaya çalıştım. Ama baktım işler bitmiyor, sayfa da eskiyor bugün bekleyen yazılardan birini eklemye karar verdim. Geçen hafta sonuna iki davet sıkıştırmayı başardım. İlki cuma günü gelen lise arkadaşlarım için, ikincisi de pazar günü gelen teyzemler için hazırladığım sofralar oldu. Lise arkadaşlarımla uzun zamandır görüşemiyorduk, Allah'tan bizim sınıfın Amerika'daki çoğunluğundan olan Beyza bir süreliğine Türkiye'ye geldi de biz de buluşabilmek için planlar yapabildik. Beyza'nın annesi, benim annem, kayınvalidem ve miniklerle beraber kocaman bir grup olup akşama kadar hiç bitmesini istemediğim saatler geçirdik. Cuma sabahı hazırlıklara başlayıp 2 gibi bitirmeyi başardım. Son anda hazırlık yapma alışkanlığım bende epey stres yapıyor ama bu aralar bundan bir türlü vazgeçemiyorum.

Menümüz:

Arkadas_salata

  • Beyza'nın getirdiği karnabahar salatası

Arkadas_borek

  • annemin getirdiği ıspanaklı ve peynirli börekler

Arkadas_pasta

  • yine annemin yaptığı Alman pastaları

Comments

canım özür dilerim şimdi buldum kusura bakma

s.a.hatice şu annenin minik alman pastalarının tarifini bulamiyorum lütfen yazarmısın çok hoş gözüküyorlar sana kolay gelsin canım allaha emanet ol

alman pastası mükemmel senin bütün tarfilerini yapmaya çalışıyorum. arkadaşlarla aramızda hep bu siteyi konuşuyoruz. herşey için eline sağlık

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)