Kabak çiçeği dolması ve fırın poşetinde türlü
Ablamın Kahvaltı Sofrası

2,5 Gezginin Keşif Notları

Img_38421

Son günlerde 2,5 kişilik keşif grubumuzla gezip yeni yerler, yeni şeyler keşfediyoruz.  Aslında keşfettiklerimiz daha çok yeni mekanlar olsa da dünkü gezinin sonunda uğradığımız mağazadan alıp gece yarısı astığımız resimler benim için en güzel keşiflerden biriydi. 1 senedir istediğim gibi bir şey bulamadığım için boş duran mutfak duvarımız  nihayet dolmuş oldu bu sayede.

Her ne kadar kendi kameram yanımda olmadığı için istediğim gibi çekememiş olsam da hafta sonunun diğer keşif noktaları:

Kalendertepe

Kalendertepe'nin kahvaltısı
(Kalender Üstü, Atadan Sok, Yeniköy'de, Secret Garden'ın yanında, Secret Garden tarafından işletiliyor olsa da ondan hem daha sakin hem de daha güzel bir manzaraya sahip...)

Adapazari

Pazar sabahı erken saatlerde yola düşüp kahvaltı için vardığımız Adapazarı'ndaki bir Abaza köyündeki Alaşara restaurant

Sapanca

devamında Sapanca gölünü gezerken minik bir kahve molası verdiğimiz Erze's'in manzarası

Yayla

ve günün son keşfi Yayla'nın alabalığı...

Comments

Hatice süpersin vallahi.İnsan yeter ki istesin yapamıyacağı şey yoktur.Seni böyle gördükten sonra,hiçkimsenin çocuk mani oluyor mazaretini kabul etmiyorum.Enerjine hayranım.Ayrıca bizim buralara gelmişsin.Keşke birarya gelebilseydik.
Umarım bizim buraları beğenmişsindir.Size iyi gezmeler.SEVGİLER

Merhaba Hatice,

Benim de yapmaktan çok büyük keyif aldığım keşif yolculuğun çok güzel geçmiş gibi görünüyor :)

Eğer tekrar yolun düşerse Sapanca da "Evim" adında çok güzel bir kahvaltı mekanı vardır. Kendi yaptıkları kahvaltılıkları ikram ederler ve dört kişilik bir masayı nerdeyse dört kere farklı kahvaltılıklarla doldururlar, biri gider biri gelir yani çook süperdir :) Kahvaltıdan sonra yemyeşil bahçesinde vakit geçirebileceğiniz gibi -ki bu en minik Ayşe İkbal Hanımın hoşuna gidecektir diye düşünüyorum- kendi yaptıkları bazı yiyeceklerin satıldığı dükkanı gezip yeni lezzetler keşfedebilirsiniz...

bu yıl tatile gidemedim maalesef planladığı gibi olmuyor herşey.açıkça söylemek gerekirse gidenleride kıskandım,sende bunlara dahilsin Hatice.ama bu güzel resimlerle, orda olma duygusu verdiğin için ve paylaştığın içinde,nice güzel duygularla nice güzel tatiller geçirmen dileğimide iletmek isterim,her ne kadar kıskansamda.:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)