Kabak çiçeği dolması ve fırın poşetinde türlü
Ablamın Kahvaltı Sofrası

2,5 Gezginin Keşif Notları

Img_38421

Son günlerde 2,5 kişilik keşif grubumuzla gezip yeni yerler, yeni şeyler keşfediyoruz.  Aslında keşfettiklerimiz daha çok yeni mekanlar olsa da dünkü gezinin sonunda uğradığımız mağazadan alıp gece yarısı astığımız resimler benim için en güzel keşiflerden biriydi. 1 senedir istediğim gibi bir şey bulamadığım için boş duran mutfak duvarımız  nihayet dolmuş oldu bu sayede.

Her ne kadar kendi kameram yanımda olmadığı için istediğim gibi çekememiş olsam da hafta sonunun diğer keşif noktaları:

Kalendertepe

Kalendertepe'nin kahvaltısı
(Kalender Üstü, Atadan Sok, Yeniköy'de, Secret Garden'ın yanında, Secret Garden tarafından işletiliyor olsa da ondan hem daha sakin hem de daha güzel bir manzaraya sahip...)

Adapazari

Pazar sabahı erken saatlerde yola düşüp kahvaltı için vardığımız Adapazarı'ndaki bir Abaza köyündeki Alaşara restaurant

Sapanca

devamında Sapanca gölünü gezerken minik bir kahve molası verdiğimiz Erze's'in manzarası

Yayla

ve günün son keşfi Yayla'nın alabalığı...

Comments

Merhaba hatice herşey çok güzel görünüyor. Ben bugün cestırlardan yaptım çok güzel oldular.. siteye fotograflarını koymamışsın, istersen ben gönderebilirim sana : )

Merhaba sitenizi ve tariflerinizi epey bir suredir begeni ile izleyen sessiz gruptanim. Yalniz bir sey dikkalimi cekti sitenizde
Cerkez olmak veya Abaza koyu gibi etnik gruplari vurgulama geregini duyuyorsunuz hepimiz oyle yada boyle bu ulkede yasiyorsak eger Turkuz. Birlik ve beraberligimizi bozmaya calisanlara firsat vermeyelim. Cok guzel bir ulkede yasiyoruz bunun kiymetini bilelim. sevgilerimle.Zehra

Merhaba Hatice&Ayşeİkbal
Gezin görün ama bizleride ihmal etmeyin. Biz sizden ses çıkmayınca merak ediyoruz. Sevgiler,,

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)