Gökkuşağı Tatlısı
Patatesli Börek

İlk Bayram

Bayram

(gülevi'nin süslenmiş yumurtaları, bayram için giyinen çocuklarını hatırlatıyor bana...)

Akraba ziyaretleri ile geçen bayramın ilk gününün ardından büyükbabamı görmek için Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Ayşe İkbal gördüğü ilgiden memnun, etrafa sevinç çığlıkları atıp, bize bayram hediyesi olan ilk dişini göstermekle geçiriyor günlerini. Hepinize mutlu ve huzurlu bayram günleri diliyorum...

Comments

merhaba ben uzun zamandır sitenizi ziyaret ediyorum ama ilk defa bir tarifi bulamadım oğlum diş çıkarttı ve ona diş buğdayı yapmak istiyorum menünün tariflerini bulamıyorum sanırım yazmamışsınız.

Sitenin gözde kızı Ayşe İkbal'cim yeni dişin hayırlı olsun.Ömür boyu sağlık,mutluluk,başarı dolu güzel günlerinde tüm sevdiklerinle beraber olabilmen dileğiyle seni öpüyorum. Hatice'cim sofra harika görünüyor.Emeği geçen herkese sevgi ve selamlar...

Hatice tariflerin inanılmaz güzel ve anlaşılır. Yeni evliyim ve sayende çok güzel sofralar hazırlıyorum. fakat şimdi senin ve tüm arkadaşların yardımına ihtiyacım var. haftasonu 20 kişilik bir sofra hazırlamam lazım. menüye karar veremiyorum. kolay, lezzetli ve şık duracak tarifler ve menü önerilerinizi bekliyorum.
sevgiler,

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)