Üç Katlı Limonlu Bar, Patatesli Kıymalı Börek ve Yaz Böreği
Hediye!

2,5 Gezginin Yeni Maceraları

Macera

En son söyleceğimi en başta söyleyeyim: 17 gün sonra bebeğimizle beraber hacca gidiyoruz! Ayşe İkbal daha doğmadan nasılsa o 3 yaşına gelene kadar ancak bize sıra gelir deyip kayıt olmuştuk. Birkaç ay önce ise yedeklere kaldığımızı ve gidebileceğimizi öğrendik.

Bebekle gitmek delilik gibi gözüksede gerek doktorlarla -hatta anabilim dalı başkanlarıyla- yaptığımız görüşmeler, gerek geçen yaz dere tepe gezip onu habersizce gezmeye alıştırmamız + bu fırsatı bir daha yakalama şansımızın düşüklüğü ve bebekten ayrılmayı göze alamayışımız sebebiyle birlikte gitmeye karar verdik. Bu yüzden 1 Ocak'ta dönene kadar yazılar bir müddet daha seyrekleşebilir. Şimdiden hakkınızı helal edin ve 8 aylık bir bıdıkla yapacağımız bu yolculuk için lütfen bize dua edin...

Comments

Merhaba portakal ağacı ailesi, aile diyorum çünkü gerçekten de bu site kocaman bir aileye benziyor, ailede duyduğunuz sıcaklık ve sevgiyi bu sitede de hissediyorsunuz.Bu siteye girdiğim zaman kendimi çok rahat ve huzurlu hissediyorum sanki kızkardeşlerimle birlikteyim evdeyim...
İşte bu duyguları hissettiren faktörlerden biri de sitedeki sıcak ve kardeşçe olan olan yorumlar demem o ki yorum bölümünüzü sakın kaldırmayın sevgiler...

sa.haticeciğim allah kabul etsin . ben çerkez geliniyim ama kendim çerkez değilim.senden allah razı olsun tarifler çok güzel.15 yıllık evliyim yemek yapıyorum ama kendimi resetledim.her yemeği senin sitenden hiç bilmiyor gibi baka baka yapıyorum harika oluyorlar çok teşekkürler

selamun aleyküm inşaallah haccınız HAK katında makbul olsun.Cenabı Allah tekrarını nasib eylesin sizede bizede cümle ümmetede inşaallah.Selam ve dua ile.....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)