Elmalı Tatlı ve Bonibonlu Kekler
Yumurtalı Ispanak

Son Dakika Menüsü

Sondakika

Perşembe akşamı evden epey uzakta iken ertesi akşam misafirlerimizin geleceğini öğrendim. Eve varış saatimiz de gecikince tüm hazırlıkları yapmak ertesi güne kaldı. Sabah bebek bir saat daha fazla uyumaya karar verince önce kabak tatlısı ile börekleri pişirdim. O uyanınca evi toplayıp, ayva tatlısını hazırlayıp salata için patatesleri pişirmeye başladım. Tekrar uyuyunca salatayı hazırlayıp simit ve poğaçaları yaptım. Bir şey yapamayacağım diye epey korkarak başladığımız günümüz de son dakikada hazırladığımız menümüz sayesinde içim rahat tamamlanmış oldu...

Yaptıklarımın linklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Comments

herkese selamlar aranıza yeni katıldım hatice hanım ellerinize sağlık cok pratik ve basarılı ve yaratıcısınız tebrikler

herkese selamlar aranıza teni katıldım hatice hanım ellerinize sağlık cok pratik ve basarılı ve yaratıcısınız tebrikler


hatice hanım

tarifleriniz çok güzel
ama ben eşinizin yazdığı hacc ziyaretini
göz yaşlarıyla okudum bebeğinizle gitmeniz büyük fedakarlık beni çok duygulandırdınız
inşaallah bizlerde gideriz ....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)