Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Merhabalar, Sitenizi pirinç çorba tarifini ararken yeni keşfettim henüz daha fazla inceleyemedim şu an iş yerindeyim en kısa zamanda sitenizin her yerini gezeceğim ve tariflerinizden yararlanacağım inşallah. Tabi rabbim ömür verirse ileriki zamanlarda görüşmek üzere teşekkürler.

Portakal ağacını iki gün önce keşfetim. Gerçekten bayıldım bu siteye Hatice hanım. Tebrik ediyorum sizi. Artık hergün bu bu sitedeyim. Bir çok tarif aldım. Cumartesi günü misafirlerim var,üç renkli pasta ve elmalı tatlıyı deneyeceğim ilk kez. Yumurtalı ıspanak tarifini de, diğer arkadaşların verdiği tariflerden bazılarını da aldım. İnşallah zamanla deneyeceğim. Çalıştığım için böyle pratik tariflere ihtiyacım var. Teşekkürler...

Bu yazının ardındaki yorumlarda süper tarifler var. Mutlaka başka bir bölüme alınıp değerlendirilmeli bence. İnsanın hemen mutfağa girip deneyesi geliyor o kadar pratik herkese teşekkürler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)