Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Tencereye 2-3 kaşm sıvıyağ konularak, yıkanıp, soyulmuş ve kızartmalık doğranmış patatesler ile kızartmalık hazırlanmış biberler tencereye koyulur. Kabuğu soyulup küçük doğranmış domatesler ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır orta ateşte tuz da ilave edilerek pişirilir. Kızartma-haşlama arası yemeğiniz patateslerin pişmesi ile hazırdır. Sarumsaklı yoğurtla servis yapınız.

merhabalar;malzemesi 20-ytl'yi geçmeyen bir tarif de benden.Umarım beğenirsiniz.
1/2 kg taze fasulye
3 adet yumurta
2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytin yağı

fasulyeler önce haşlanır.haşladıktan sonra fasulyeleri iyi süzün.bir tavada yağı kızdırıp rendelenmiş sarımsakları ilave edin ardından fasulyeleri içine atıp iyice kavurun.hemen ardından yumurtaları kırın ve sıcak servis yapın.

ıspanağın kalorisi proteini ve yağını yazan birliste istiyorum

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)