Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Hatice olmazmı,insan meyvanın ve sebzenin bu kadar bol olduğu bir ülkede yaşarken...İmkansızlıklar yada tam tersi sınırsız olanaklar içinde de olsam bu yemekleri özlerim en çok....

1. si sucuklu yumurta

2. si melemen

3. sü kuru fasulye :))

Sevgiler.....

www.pelincelezzetler.blogspot.com

ben yemeki şlerinde daha çok yeniyim ama ıspanaklı yumurtamın çok güzel olduğunu söylüyorlar.ben yumurtaları kırıp biraz pişirdikten sonra bir cezvede biraz ayçiçek yağını kızdırıp yumurtaların üstüne döküyorum daha sonra kısık ateşte kapağı kapalı pişiriyorum kalorisi artıyor ama lezzetinin de bir o kadar arttığını söyliyebilirim...

Merhaba Hatice,
Sana istediğin şekilde bir tarifim var.Adı "Köfteden İskender" bu ismi ben verdim çünkü içinde süper bir domates sosu,yoğurt ve kurutulmuş bayat ekmek(pide de olabilir)bulunan ince uzun köftelerle hazırlanıp maydanozla süslenen süper bir tarif.Denemeni en azından linke tıkayıp resmini görmeni isterim:)
sevgiler..
bu arada tarifi uzun uzun yazmak isterdim ama 7 aylık bir kızım var acilen onunla ilgilenmeliyim:)
http://www.keyiflimutfagim.com/?p=3

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)