Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Bu toplam maliyeti 20 ytl yi geçmeyen lezzetli yemekler yapma fikri gerçekten çok iyyi bir fikir.Hem israftan kaçınmalıyız hem de her bütçeye hitap etmek konusu hoşuma gitti.Böylece hitap ettiğiniz kitle daha da büyür..Yani güzellikleri paylaşacağınız alanın çapı büyür...

beklerim :)

uzerimdemavi.blogcu.com

benim sitenizdeki ilk günüm...ilk kez sitenizi ziyaret ettiğim için yorum yazmak istedim..birçok arkadaşımdan sitenizin methini duymuştum..sizin tariflerinizi çok beğeniceğimi hissediyorumm..hayırlı günleriniz olsun...tekrar görüşmek üzere..şimdiden teşekkürler...

sevgili haticecim yorumlarim sana ulasmiyor ama yinede ya giderse diye arada yaziyorum ellerine saglik nefis bir ispanakli yumurta olmus ...ispanagi ayni sekilde pisiriyorum servis tebagina kup dogranmis lavaslari yayiyorum uzerine ispanagi yayiyorum onun uzerinede sarimsakli yogurt hem kolay hemde guzel oluyor selamlar

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)