Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

haticecim yumartalı ıspanak kadar güzel bir yemek varmı biz çok seviyoruz açıkcası kızım 7 yaşında ve oda severek yiyo yumurta sevip sebze sevmeyen çocuklara tavsiye ederim ellerine sağlık canım.....


selamınaleyküm

Hatice hanım, ıspanaklı yumurtayı kıymasız yaparım ben proteini yumurtadan alıp maliyeti düşürüyorum.
Annemin yaptığı pırasalı böreğin tarifini bir ara yollıyacağım beğeniceğinize eminim kolay gelsin.

mrb hatice benim tarifim pratik ama lezzetli bulduğumuz bir mama :)patatesler haşlayıp tabağa ince bir şekilde ezilir üzerine kaşar rendesi üsütne yağpulbiber gezdirilir.sıcak servis yapılmalı kaşarın erimesi için yağ arzuya göre tereyağı zeytin yağı damak tadına göre afiyet olsun umarım beğenirsin canım.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)