Son Dakika Menüsü
Üç Renkli Tatlı ve Hafta Sonu Sofrası

Comments

Bu tarifi geçen gün doğaçlama olarak ilk defa yaptım: Enine kesilip inceltilmiş ve baharat ve limon suyuyla 2-3 saat önceden marine edilmiş fleto tavuk göğsünü az yağlanmış çelik tavada önlü arkalı kısık ateşte pişiriyorum. Bu kısmı alışılmıştı da, birden aklıma halka kesilmiş patatesleri de tavukların üzerine dizmek geldi. Patatesler de buharda pişmiş ve tavuğun nefasetinden çok şey kazanmış oluyorlar. Pişmekte zorlanırlarsa çok az su ilave edip yardımcı olabiliriz.

Merhaba Hatice yumurtalı ıspanak süper bir tarif çocuklar severek yiyiyor emeği geçen herkesin ellerine sağlık sevgiyle kalın

evet ıspanaklı yumurta sebze yemeklerinden ilk önce aklıma gelendir.çorbası ve yemeğini bir yapar annem gerçekten güzel bir tarif.ıspanak aldığında saplarının bir kısmını çorbaya diğer ıspanaklarıda yemeğe koyar.yemeği tıpkı hatice hanımınki gibi tek fark biz ıspanakları önceden haşlıyoruz sonra tahtanın üzerinde haşladığımız ıspanakları bir güzel suyunu sıktıktan sonra ıspanakları kıyıyoruz.tekrar aynı usüllen devam ediyoruz. çorbasındada kıyma ve soğan kavrulur salça ilave edilir biriki cevirin sonra ıspanakların sapları ufak ufak doğrandıktan sonra oda eklenir bir iki kavrularak bir avuç kadar pirinç yıkanıp eklenir onuda bir iki çevirin. suyu ve tuzu arzuya göre çok az pul biber eklenerek kısık ateşte pişirilir. bunu biz çorba diye yaparız biraz katı olur tabi ama güzel bir tarif.farklı yerlerde buna ıspanak yemeği diyorlar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)