Kırmızı Minder
Hafta Sonu

Pratik Akıl Hanım

A98762_su01_fruitcup_l_2

Elif Şafak'ın "Siyah Süt" kitabındaki iç seslerden biriydi Pratik Akıl Hanım. Belki en son okuduğum kitap olduğundan belki de bugünlerde daha pratik olmam gerektiğinden bu karakter ikide bir aklıma geliyor. Benim Pratik Akıl hanımım devamlı konuşup duruyor bu aralar. Dün mesela yarım gün evde olmayı fırsat bilip tüm buzdolabını boşaltıp düzenlerken, mutfakta her şeyi yeniden gözden geçirip nasıl daha kısa sürede yemek yapıp daha düzenli olacağımı düşünürken konuşup durdu içimden.

Sorulara cevap bulmak için internete baktığımda yabancıların pek çok fikir verdiğini okudum. Örneğin bir tanesinde benim gibi akşamları meyve yemeyi unutanlar için boş vakitlerinde tek kişilik meyve salataları hazırlayıp pyrex kaplara koymayı öğütlüyordu. Bir diğeri pazardan alınıp buzdolabında unutulan sebzelerin ömürlerini uzatmanın yollarından bahsediyordu. (Mesela taze soğanlar bir jelatine hafifce sarılıp dolap gözünde saklanmalıymış. Bunlar bana çok lazım gerçekten.) 

Bir de annemden öğrendiklerim var, sebzeleri alınca kendi poşetlerinden çıkartıp buzdolabı poşetine koymak, zaman kazanmak için ıspanakları temizleyip kullanana kadar kağıt havluya sarıp muhafaza etmek, vs.

Öğrenmek istediğim sizin zaman kazandıran ip uçlarınız. Çalışıyor olmanız gerekmez. Zaten anne olmak veya bir evin idaresinden sorumlu olmak dünyanın en mühim işi. Sizin yemek yaparken veya evde herhangi bir işle uğraşırken zaman kazandıran tüyolarınız varsa bu çalışan anne olmaya çalışan yazarla paylaşır mısınız?

fotoğraf: martha stewart

Comments

ben de işimi kolaylaştırmak için şunları yapıyorum.
pazardan aldığım sebzeleri eğer o hafta için de kullanılacaksa ayıklayıp buzdolabı poşetlerine koyuyorum.
ayrıca yaklaşık 10 tane kadar kuru soğan soyup buzdolabı poşetine koyup buzdolabına koyuyorum.böylelikle daha sonra hem göz yakmıyor hem de zamandan tasarruf etmiş oluyorum.sarmısakları da aynı şekilde ayıklar kavanoza koyar üzerine de zeytinyağı eklerim bu sayede sarmısaklar hiç bozulmuyor.
marulları da ayıklayıp yıkayıp kaldırıyorum.taze soğanları ayıklıyorum mutlaka.
şimdilik aklıma gelenler bunlar.herkese selamlar

betulll,yorumuna tüm gönlümle katılıyorum :) hosseda,fikrin güzel ancak kavanozu buzdolabının dondurucusunda mı,raf kısmında mı saklıyorsun,tam anlayamadım.Rafında saklıyorsan ortalama ne kadar dayanıyor?Herhalde dondurucu kısmı kadar uzun süre değildir,yanılıyor muyum?

hatıce,
valla sana kızıyorum artık..kırmızı mınder cıktı ve sen portakal agacını ıhmal etmeye basladın..kactır bakıyorum bakıyorum hep aynı yazı yaa..ve nezamandırda tarıf eklemıyorsun..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)