Kolay Sarıyer Böreği
Çift Çekirdekli Ekmek

Sofradaki Anadolu

Sofradakianadolu

Erkek kardeşimi zorla kolundan tutup ben diğer yemek yazarlarıyla tanışabileyim diye hayatta yemeyeceği yemeklerle dolu yöresel bir lokantaya götüreli birkaç yıl oldu. (tam dört yıl olmuş!) Sofradaki Anadolu şenliğini öğrenince aklıma hemen bu anım geldi. Eğer benim gibi yöresel lezzetleri seviyorsanız, zorla size eşlik edecek birini de biliyorsanız 12-15 Haziran arasında Caddebostan'daki Sofradaki Anadolu'ya uğrayabilirsiniz. Hatta hayal kurayım birkaçımız aynı zamanlarda gitsek, sonra oturup bir kahve içsek? (hayal bitti...)

Comments

arkadaşlar ya bana acilen zambak reçeli tarifi lazım. zambak alım solmadan yapmak istiyorum.bilen varsa fulyabasaran@mynet.com adresine yazarsa sevinirim.

ya haticeciğim günlerdir yeni tariflerini bekliyorum:)bugün babalar günü.umarım harika bi sofra hazırlamışsınızdır.en kısa zamanda görmek dileğiyle yeniömsofranınızı:)))

Sevgili Hatice,cumartesi akşamüzeri sahilde yürüyüş yaparken büyük bir etkinlik çadırı görüp içeri girdik. Girer girmez de nerede olduğumuzu anladım.. Tamamen aklımdan çıkmış, ama kısmet işte.. Her bir standı gezdik, Karadeniz'de kısmet olmayan laz böreğini de İstanbul'da Maçka'lı bir aşçının elinden yeme fırsatını bulduk! Çok keyfliydi.. Tekrar teşekkürler..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)