Kolay Sarıyer Böreği
Çift Çekirdekli Ekmek

Sofradaki Anadolu

Sofradakianadolu

Erkek kardeşimi zorla kolundan tutup ben diğer yemek yazarlarıyla tanışabileyim diye hayatta yemeyeceği yemeklerle dolu yöresel bir lokantaya götüreli birkaç yıl oldu. (tam dört yıl olmuş!) Sofradaki Anadolu şenliğini öğrenince aklıma hemen bu anım geldi. Eğer benim gibi yöresel lezzetleri seviyorsanız, zorla size eşlik edecek birini de biliyorsanız 12-15 Haziran arasında Caddebostan'daki Sofradaki Anadolu'ya uğrayabilirsiniz. Hatta hayal kurayım birkaçımız aynı zamanlarda gitsek, sonra oturup bir kahve içsek? (hayal bitti...)

Comments

Çok güzel fikir bende orada olmak isterdim ama kaçırdım galiba 16 haziran bu gün : (((

Merhaba,
Ne yalan söyleyeyim çok daha büyük hayallerle gitmiştim Sofradaki Anadolu çadırına... Ama tahminimden çok daha azdı stand sayısı.. "eee ama hemen bitti anneee" oldu tepkim :) Keşke Anadolu Kileri daha geniş olsaydı.. Daha çok il katılsaydı.. Hiç görmediği bir sürü şeyi tadabilseydim.. Yine de en güzel tarafı orjinal sürk peyniri ve Erzurum kadayıp dolması bulabilmemdi :) Marketteki sürk'lerin tadı hiç de orjinaline benzemiyor çünkü.. Bir de Kastamonu yemeklerinde aklım kaldı ama Malatya çoktaaaan kocaman yapmıştı midemi :) ve hem kiler hem de restarurant bölümlerinde fiyatlar çok uygundu.. Umarım seneye daha büyük bir çadırda daha çok katılımla tekrarlanır bu etkinlik..

bunu hayal olmaktan çıkarabiliriz. gidebilecek durumda olanlar hangı gun ve saatte gıdeceklerını yazsınlar o saatte hep beraber orada buluşalım allahımın izni ile

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)