Kolay Sarıyer Böreği
Çift Çekirdekli Ekmek

Sofradaki Anadolu

Sofradakianadolu

Erkek kardeşimi zorla kolundan tutup ben diğer yemek yazarlarıyla tanışabileyim diye hayatta yemeyeceği yemeklerle dolu yöresel bir lokantaya götüreli birkaç yıl oldu. (tam dört yıl olmuş!) Sofradaki Anadolu şenliğini öğrenince aklıma hemen bu anım geldi. Eğer benim gibi yöresel lezzetleri seviyorsanız, zorla size eşlik edecek birini de biliyorsanız 12-15 Haziran arasında Caddebostan'daki Sofradaki Anadolu'ya uğrayabilirsiniz. Hatta hayal kurayım birkaçımız aynı zamanlarda gitsek, sonra oturup bir kahve içsek? (hayal bitti...)

Comments

Hatice Hanım,
"fotoğraflarla 2004" ve "fotograflarla 2005" tarzında bir çalışmayı diğer yıllar içinde yapabilseniz ne güzel olurdu...
Bir de tariflere puan verebilsek mesela yada yıldız...Belki deneyip başarıya ulaşanlar ve ulaşamayanların yorumları ayrı ayrı görüntülenebilse...Yani istatiksel veriler de olsa sitenizde.En çok denenen,en çok ziyeret edilen,en çok yorumlanan tarifler gibi...
Bu arada teknik konularda bir bilgim yok, belki yapılması mümkün değil yada zaman alabilecek çalışmalara olabilir bunlar.Benim amacım sadece güzel bir siteyi daha da geliştirebilmek adına yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunmak...
Sevgiler

tarifleriniz çoooook güzellll EBRU.

Selamun aleykum.
Hatice yazılarını sürekli okuyorum. Bazen yeni yazı eklediğin ana denk geldiğim de oluyor. Sayfayı yenileyip yeni yazını gördüğümde hemen heycanla okuyorum. Tariflerini ve yazılarını özellikle uslubunu çok beğeniyorum. Sürekli okuduğumdan artık anneni, kızını, ablanı ve çevrende yazılarında bahsettiğin kişileri artık tanır gibi oldum. Sanki uzaktaki bir yakınımın mektupları gibi hissediyorum bazen... öyle özlemle bekliyorum her seferinde.
Kıymetli anneciğinin ellerinden kızının da yanaklarından öpüyorum.
(Bu arada portakalağacı takipçileri olarak toplansak gerçekten hoş olurdu.)

Selam ve dua ile.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)