Bayramınız Kutlu Olsun
Bayram Şekerlemesi

Annemin Bayram Sofrasından...

Anne_bayram

Minik bir mandalina ağacım var mutfakta. Herkes Ayşe İkbal'e mandalina ağacı dese de bu gerçek bir ağaç. Geçen kış kayınvalidem hediye etmişti, henüz mandalinaları üzerinde iken. Bir yıldır zar zor bakıyorum ona. Önce "nasılsa kuruyacak" diye pek yüz vermedim, sonra baktım o benden azimli yaşama konusunda daha bir azimli, suyunu verip arada dallarını budamaya başladım. Şimdi bekliyorum sabırsızlıkla yeniden çıksın mandalinalar diye. Onun meyveye duracağı zamanlar geliyor ya sanki yanında güç bela baktığım orkide'den daha bir kıymetli şimdi. Mevsim onun mevsimi, uyanma vakti onda.

Sitenin uzun süreli okuyucuları bilir, arada bir uykuya dalar portakal ağacı'nın dalları. Sonra birden -ya uzun süreli bir ayrılıktan ya da önemli bir olayın ardından- silkelenmeye başlar yapraklar. "Tamam!" der ağaç sahibi, "uyanma mevsimi gelmiş". 

Bizim mandalina gibi sanal portakal ağacı da uyanmak istiyor artık uykusundan. Hem uzun bir tatil hem de önemli olayların ardından bir borç bu ona. Üstelik annemin bayram sofrası gibi elimde güzel saatleri hatırlatan fotoğraflar varken.

Cenaze ertesi İstanbul'a dönüşümüzde soğuk kaptığını fark edip son kalan enerjisiyle hazırlamış her şeyi. Ben kendisinin biyolojik yaşından şüphe etsem de hala, gubatelerin hatrına sesimi çıkarmıyorum. En içten dileği ertesi gün son anda karar verip Ankara'da ziyaretine gittiğimiz büyükbabam yapıyor. "Annenizi fazla yormayın, yardımcı olun..."

Herkesin aklında kendi yavrusunun olduğu bir bayram daha geçiyor. Daha nice bayramlarda anne sofralarında, dedelerin dualarıyla buluşabilmek ümidi var yüreğimde...

Comments

hatice,tabii ki yazdığın tarifleri günü gününe yapamıyorum ama inan ki hemen her gün burada yeni bir şeyler görmek beni çok mutlu ediyor.iyi ki yeniden başladın..

hic suphesiz en guzel, en icli yazilarindan...

hatice hanım ramazandı bayramdı derken cenazeniz oldu derken ikbalim hastalandı.Biz sizi çok özledik teriflerinizi hoş sohbetlerinizi bu kadar sıcak bir ortamda bizlere ev sahibliği yaptığınız için size bir kez daha teşekkür ederim.Sağlıcakla kalın

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)