Annemin Bayram Sofrasından...
Kırmızı parmak, yeşil parmak

Comments

Kedi olmak varmış dedirtiyor insana.. :)

ben bu siteyi uzun zaman once kesfettim
akilma takilan bisey olursa
tabiki yemek tarifi olsun pasta borek corek olsun
hep bakarim
fikir alirim burdan
denediklerimin hepside guzel oluyo tesekkurler
ellerinize saglik hersey icin
anne sofrasi:anneler ne kadar kutsaldir dimi?bu sene ben annemle ikl defa uzun yillar sonra bolca vakit gecirdim-annem almanyada(malesef)bu sene ben gitme sansini buldum sonra annem benimle geldi 3hafta kaldi ve gitti malesef.annelerimizin degerini bilelim.gittikten sonra hicbiseye yaramiyo.herkese selamlar

Ben bu şekerlere bayıldım ya çook tatlılar :))

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)