Tutmaç Çorbası
Trabzon Hurmalı Kuplar

Comments

YA YENI YASINIZI TEBRIK EDIYORUM,HAYIRLI GECEN YILLARDAN OLSUN INSALLAH.AMA COK RICA EDICEM BU 2.YAZISIM VE BANA DONMEDINIZ BEN SOYA ILE ILGILI TARIFLER ICIN SIZIN EDRESE BAKTIGIMDA BUNDAN 2 AY KADAR ONCEYDI SANIRIM,ADANADAN BITANE TARIM MUHENDISI ADINI YAZMISTINIZ SITENIZDE VE TIKLNINCADA ADRESI CIKIYODU.COK RICA EDIYORUM TEKRAR O TARIFLERE ULASMAM GEREK BIZAHMET BANA YOLLARMISINIZ O BEYFENDININ ADINI YADA ADRESINI...

TESEKKURLER SIMDIDEN,AEOLUN.ZEYNEP.

iyi ki dogdun, hatice. bir cogumuzun hayatini, bir cogumuzun ne ki, ailelerimizin hayatini degistirdin. portakal agaci olmasaydi yemek yapma, yeni tarif deneme gibi hobbi de olmaz, ailemizi simdiki gibi guzel sofralarla sevindiremezdik. iyi ki dogdun... ayse ikbal de ne cabuk buyumus! mash. nice mutlu yillar dilerim!

sevgili hatice
yeni yaşın kutlu olsun.ailenle sevdiklerinle nice mutlu yıllar dileriz. Sen bilmesen de bizim hayatımıza girdin, hergun siteni takip ediyorum. İyiki varsın
sevgiler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)