Közlenmiş Domates Çorbası
Ispanaklı Köfte

Organik Menü

Organik

Dolabı dolduran o kadar sebzeyi nasıl bitireceğimi sonunda buldum; misafir çağırarak! Anneanneler ile babaanneleri kendilerine organik bir menü hazırlayacağımızı vaad ederek dün akşam bize çağırdık.

Organik menümüzdekiler:

Comments

ALMİNA hanım;hatice hanımın yemek takımını sormuştunuz.ben cevap vereyim dedim.çünki yemek takımımı alacağımda aynı takımı ben de çok beğenmiş ve 2 ayrı takım arasında kalmıştım.markası jumbo.

Merhaba,
okyucularınızdan belki bilmeyenler vardır diye bir konudan bahsetmek istiyorum.
Google AdSense diye bir uygulama var. Reklamları sitenin içeriğiyle eşleştirir ve ziyaretçiler reklamları her tıkladığında daha fazla para kazanırsınız. Eğer Hatice Hanım'ın derdi para kazanmak olsaydı her gün yüzlerce belki binlerce kişinin ziyaret ettiği sitesine böyle bir uygulama koyardı ve değil organik meyve sebzeyi aylık mutfak masrafını fazlasıyla karşılardı. Eğer dikkat ettiyseniz onun sitesinde böyle bir şey yok. Bence bu da onun samimiyetinin önemli göstergelerinden biri. Özlem Hanım da yazdığı yorumla her şeyi tatlıya bağladı.
Bir daha Portakal Ağacı ailesinin ağzının tadı bozulmasın inşallah :)

Özlem Hanımın şeytana uyup ta yazdığı anlamsız yoruma sevgili Hatice nin yazdığı cvp çok taktire şayan dı açıkçası.Pınar hanım siz de lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin,ne demek dekont falan inanmayan almasın kimse kimsenin gırtlağına basıp Pınar hanım dan alışveriş yapın demiyor.Ne büyük bi nimet ki taze kilenmemiş ne olduğu açık olan yiyecekler satan Pınar hanım ile tanışma ayrıcalığını bize yaşatttı sevgili Hatice.Aslında Özlem hanım ın ilk yorumunu okuduğum da çok daha acı şeyler yazmayı planlamıştım ama sanırım yaptığının farkına varmış ve 2.yorumu yamış.
Sevgiyle kalın,sağlıkla kalın...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)