Bahar Kebabı ve Kış Pilavı
Annemin Bayram Sofrası

2008 Bayram Tatlıları

Bayram2008

Hazır çoğumuz bayram tatlılarını planlamaya başlamışken sitedeki bayramda yapılabilecek tarifleri, bu yıl eklenenlerle beraber yeniden yayınlıyorum. Bayrama kadar yazamazsam şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun!

2008 Bayram Tatlıları:

Comments

Merhaba,

Tatlılar bolumunde yabancı diyarlardan dostlar basligi altinda kadayıflı içi antep fıstıklı bir fotograf var ama tarifini bir turlu bulamadim. Yardimci olabilecek bir arkadas var mi acaba?

Merhabalar Hatice Hanım,
Sitenizi uzun zamandır büyük bir beğeni ve ilgiyle takip ediyorum.En çok da güzel ve lezzetli olduğu her halinden belli olan yemeklerden ziyade,mutluluk saçan güzelim sofralarınız,şık masa örtüleriniz,kısaca sofranızdaki özene hayranım.Bu sofralar sadece şık değil,aynı zamanda ailecek yaşanan huzur ortamını da yansıtmakta.Size ve ailenize maaşallah diyorum,Allah ağzınızın tadını bozmasın,nazarlardan esirgesin, yaşadığınız güzellikleri bizlere yansıtmaya ve yüreğimizi ısıtmaya devam edin her daim.İnşallah Rabbim tüm isteyenlere böyle huzurlu bir aile ortamı nasip etsin.Sevgilerimle,hoşçakalın...

cok nefis görünüyor

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)