2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

o arkasi donuk kirmizili sirin sey yoksa ayse ikbalmi:)bayraminiz kutlu olsun

UZAKLARDAN YURDUMDA KI BAYRAMLARIN GUZELLIGINI BIR KERE DAHA FARK ETTIM BU GURBET ELLERDE BAYRAMLAR COK YANLIZ GECIYOR HATICE HANIM BENDE ANNEMIN INANILMAZ ENERJISININ ONDA BIRININ BENDE OLMASINI O KADAR COK ISTERDIM KI SIZE ANLATAMAM.SOFRA COK GUZEL ANNENIZIN ELLERINE SAGLIK....SIZE VE ANNENINIZE SEVDIKLERINIZLE BERABER SAGLIKLI MUTLU VE HUZURLU NICE BAYRAMLAR GECIRMENIZI TEMENNI EDERIM.

masaallah barekallah daha nice mutlu huzurlu sofralara.....anneciginin ellerine saglik her zamanki gibi kibar huzurlu bir sofra olmus selam ve sevgilerimle..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)