2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

bu sofra muhteşem,çünkü sevdikleriniz var,en önemlisi de annenizin sevgisi,enerjisi,emeği...,sizi uzun zamandır takip ediyorum,şimdiye kadar bir çok tarifinizi kullandım ve bu kadar birebir ölçü için,beni asla hayal kırıklığına uğratmayan yani çok teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim,aslında bunların çok dışında ilk gördüğüm andan beri merak ettiğim çok başka bir şey var,sakıncası yoksa tabii,fotoğraf makinenizin markası ve modeli...şunu da asla gözardı edemem,keramet sadece fotoğraf makinesinde değil farkındayım,hem yemekleriniz,hem sofralarınız,kültürünüz tabii benim için önemli birşey daha var fotoğraflarınız çok ilham verici,siteniz çok güzel...şöyle bir öneri ya da istekte de bulunmak isterim,kızınıza hazırladığınız tariflerden de bir site yapsanız keşke,ondanda fazlaca yararlanacağıma eminim...kopuk cümleler için de şimdiden özür dilerim,

sitenizdeydim ve tatlı tariflerine tklayıp duruken birden önüme bir ziyafet sofrası çıkıverdi ilk yotumu yazmak istedim hemen.öncelikle annenizin ellerinden öpüyorum ve kendisine sağlık sıhhat temennilerinde bulunmak istiyorum.benimde en büyük zevkim mükellef sofralarda sevdiklerimi ağarlamak.bayramlarda biz henüz büyüklerimizin sofralarına oturuyoruz ama sıramı sabırsızlıkla bekliyorum kimbilir belki benim kızlarımdan biride benim soframı yayınlar ve ben bu günleri anarım sevgilerimle geçmiş bayramınızıda kutluyorum bu arada birçok seneler annenizin sofrasında bulunmanızı dilerim

Her zamanki gibi çok zarif bir sofra.Annenizin ellerine sağlık.Peçeteliğiniz çok hoşuma gitti.Nereden aldığınızı öğrenebilir miyim acaba?Sevgiler...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)