2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Aile ortamınız çok hoşuma gidiyor. Ayşe İkbal'le ilgili deneyimlerinizi de yazabilir misiniz?

hatice hanım merhabalar geçmiş bayramınızı kutluyorum.Uzun zamandır sitenizi takip ediyorum.Yemeklerde çok hoş ancak şık sofralarınıza bayılıyorum.Çalışan bir bayansınız sanırım ama saatlerin sizin için pek önemi yok anlaşılan çünkü gecenin bir yarısı yada sabah çok erken saatlerde nasıl bir yemek aşkı anlayamadım iş başındasınız takdir ediyorum.Bir çok tarifinizi denemeye çalışıyorum ama arada tutmayanlarda oluyor söylemek istiyorum.başarılar diliyorum.görüşmek üzere..

Merhaba.Sitenizden denediğim tüm tariflerden memnun kaldım.Ancak çok düzensiz.Kategorilendirilmemiş olduğu için arama motoruyla tesadüfen bi tarriften diğerine atlıyorum.Eminim ki çok daha güzel şeyler var ama ismini bilmediğim şeyi Google dan nasıl arayabilirim ki?Kurabiye tarifi istiyorsam tüm tarifler sıralanmalı altalta.Bu şekilde gerçekten çok zor bir dizayn.Mesela az evvel 3 yıl önceki turta tarifinize tesadüfen ulaştım.daha bulamadığım kim bilir ne lezzetler vardır...:(

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)