2008 Bayram Tatlıları
Burma Baklava

Annemin Bayram Sofrası

1

arefe günü diş çıkarmaya başlayan bir bebek + uykusuz bir anne + günler öncesinden hazırlıklara başlayan anneanne + güzel sofralarda güzel insanlar + uzaklara askere gideceği öğrenilen amca + kendi evimizde misafir ağırlamanın verdiği mutluluk  =  farklı duyguların, yorgunlukların, mutlulukların bir arada olduğu bayram günlerimiz...

en güzeli de annemin azminin ve enerjisinin verdiği huzur. asla onun kadar olamayacağımı bilsem de inşallah biz de ileride onun gibi tüm sevdiklerimizi aynı sofrada buluşturmayı başarabiliriz...

2

3

9

5

6

7

8

Comments

gerçekten çok güzel bir görüntü annenizin ellerinden öpüyorum..eline sağlık.

Yemek menusu harika, Yemeklerin gorunusu harika, Sofra duzeni harika, yani harika bir bayram sofrasi. Tam anlamiyla, ornek bir Turk sofrasi olmus. Anneniz sanatci bir hanimefendi. Onu kendi hayatina ve sizlerin hayatina, tabi dolayisigla bizlerin hayatina getirdigi enerji ve yenilikler harika. Cok tesekkurler bizimle paylastiginiz icin.

Anneciği'nin ellerine sağlık canım. O güzel lezzetleri tadanlara da afiyetler olsun. Çok şık bir sofra...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)