Açma
Limon ve Domates Eşliğinde Bulgurlu Tavuk

Aşure Zamanı

Asure_zamani

Yarın Muharrem ayının onuncu günü, yani Aşure. Bu sabah aşureyi pişirip iş yerine getirince bilgisayar oyununda yeni bir seviyeyi atlamayı başarmış bir çocuk gibi sevindim. Siz de bugün aşure pişirmek isterseniz tarifi burada. (birazını çorbaya ayırmayı unutmayın...)

Comments

merhaba

ben sitenin sessiz takipcilerindenim

asure zor ve yapamiyacagim bir sey gibi düsünürdüm

ama dün tarifinizi denedim ve sonuc mükemmel...

hatta esim asure sevmezdi fakat o bile cok begendi ve sürekli yiyecegimiz tatlilar arasina girdi.


Yaklaşık iki yıldır Portakal Ağacını takip etmekteyim.Yeni bir tarif eklemediğinizi bilsem de günde iki üç kez ziyaret ediyorum sitenizi.Yüzlerce yemek tarifi sitesi arasından neden sadece Portakal Ağacını seçtiğimi düşününce şu sonuca vardım:Portakal ağacı yalnızca bir yemek tarifi sitesi değil aynı zamanda sizin huzur dolu yaşamınızı bizlerle paylaştığınız ve bu huzuru bizlere yansıttığınız bir site.Cumaertesi ekindeki yazınızı okuyunca çok üzüldüm.Acaba benim nazarım mı değdi diye düşünmeden edemedim.Sonra da sizin bu derece karamsar olmaya hakkınız yok diye düşündüm haddim olmadan.Sebebiyse şu:Sadece hazırladığı bayram sofrasından bile ne kadar mükemmel ve çocuklarına ne kadar aşık bir anne olduğu belli olan bir kadın sizin anneniz ve bence bu dünyanın en büyük nimeti.Yalnızca bu bile insanın ömür boyu huzurlu olabilmesiiçin yeterli bence.Lütfen şuna inanın:Huzur kış uykusuna yatmadı sadece gece uykusuna yattı ve sabah doğan güneşle birlikte yeniden evinize dolucak...

ellerinize sağlık =)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)