Peynirli Çıtır Börekler ve Kestaneli Toplar
Yoğurtlu Ekmek

Comments

hatice üç fotoğrafta da farklı farklı çıkmışsın ya. kafam karıştı. :)

nedüşünüyorum biliyormusun mutfaklarında portakal ağacından tarifler yapan herkesin duvarlarında (portakal ağacı sayfasının başındaki simgeyi içinde bulunduran) bir mutfak duvar saati olmasının bence çok harika birşe olucağını...bunu nasıl yapabiliriz hatice neolur bunu bir düşün...sen üretip isteyen herkeste sitenden sipariş verebilirlermi???...mesela:)))

merhaba seni ilk defa gördüğüme çok memnun oldum hatice...okadar duygulandımki anlatamam...karşımda 17lik bir genç kız görünce çok şaşırdım ama bu bizim haticeydi şok şok şok:)) ''başarılarının artarak devamını dilerim '' busözüm daim olucaktır seninle geçen hergünümde senin yaşadığın her şey beni inanmıycaksın ama senden daha çok mutlu ediyor şuan ağlamamak içi kendimi tutuyorum herkes çok şey söyledi ama enzor günlerinde hatice büyük bir mükafat aldı ALLAHIN İZNİYLE yürekten kutluyorum selametle

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)