Peynirli Çıtır Börekler ve Kestaneli Toplar
Yoğurtlu Ekmek

Comments

Merhaba..

Gerçekten başarınızı net bir şekilde özetlemiş bir yazı olmuş..

Türkiye de yemek blogları deyince akla ilk gelen isim olmanızı da, sanırım gerçekten yemek yapmayı sevmenize ve de başladığınız işi yarım bırakmamanıza borçlusunuz..

Başarılı ve lezzetli paylaşımlarınızın devamını dilerim..

SEVGİLER.

HATİCE HN
SİZİ BİR EVLAT OLARAK,BİR ANNE OLARAK,BİR EŞ OLARAK GERÇEKÇEKTEN CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM.
YAPTIĞINIZ YEMEKLER,YORUMLARINIZ,BİZLERLE BUNLARI PAYLAŞIMINIZ İNANIN ÇOK GÜZEL.SİZİ DAHA DA İYİ
YAKINDAN TANIMAK İSTİYORUM.SİZE BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM.

sevgili hatice; uzun zamandır sitenizi takip ediyorum .emin olunki biz bayanlara çok yardımcı oluyorsunuz.hem çalışan biri hemde küçük bir çocuk ve evdede bu kadar becerikli olmanız takdire değer bir başarı.sizi tekrar tekrar kutluyorum.bu güzel çalışmalarınızın ve tariflerinizin devamını dileyerek size,ailenize ve tüm portakal ağacı sevenlerine nevşehirden sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.ALLAHA emanetolun.sibel

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)