Yoğurtlu Elma ve Ceviz salatası ile Ekmek Makinasında Pizza
Buğday Salatası ve Közlenmiş Brokolili Makarna Salatası

Anne Sofrası

Sofra1

Annem 2 yıl önce Ayşe İkbal için hazırladığı sofranın bir benzerini bu defa yeni yeğenim için hazırladı. Ben her ne kadar kendini çok yorduğu için üzülsem de herhalde bir anneanne için en zevkli hazırlık oldukça kalabalık arkadaş grubuna yeni torununu tanıtıp onun için duaların edildiği bir sofranın hazırlığıdır. Benim bu fotoğrafa baktığımda en çok hoşuma giden şey bu sofrada pek çok kişinin yaptığı bir yemeğin olması...

Tarifi sitede olanları mavi ile yazıyorum, üzerine tıklarsanız tarife ulaşabilirsiniz.

not: Misafirlerin bu sofradaki sandalye sayısı ile sınırlı olmadığını ve kalan yemeklerin israf olmadığını söylememe gerek yok artık değil mi?

1

2

3


Sofra2

Comments

Hatice hanim bu masa muhtesem olmus sanki Halil ibrahim sofrasi olmus. Ellerinize saglik.

ya siz süpersiniz,kaç senedir yemek yapıyorsunuz?benim en büyük öğretmenimsiniz,çooook teşekkür ederim

emeği geçen herkesin ellerine sağlık , hepsi harika görünüyor. allah uzun sağlıklı ömürler versin..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)