Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

hay maşallah ya kocaman olmuş.bizim aklımızda şu ellriniz görünen fotodaki minik eller var :)

canlarim benimm, ben öyle kolay kolay kani baskasina kayniyan insanlardan degilim, ama bu resmi görünce içim ciz etti. Haticecigim Allah bu dunyada ve öteki dunyada hakkinda herseyin guzelini nasip etsin hayirlisiyla. diger arkadaslarin da dedigi gibi gurur duyuyorum seninle. evet galiba hissettigim duygu gurur olmali. Ayse Ikbal'in de guzel gözlerinden öpüyorum bitanem benim. Allaha emanet olun...

selam..son zamanlarda internete girememistim.gecen gün girer girmez portakal agacina baktim ve artik ümidimi kesmeye baslamistimki dönüs yazinizi okudum ve inanin cok mutlu oldum..buarada bebeginizin saglikli ve hayirli bir evlat olmasini diliyorum..Allah tüm islerinizde muvaffak etsin..selametle..

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)