Zeytin Mezeli Ekmek
Annemin İftar Daveti

Comments

Merhaba, Teyzenizin yaptigi sekerpare tarifini inceledim, Ramazanda misafirleirme yapmayi dusunuyorum, ben de sekerparezedelerdenim, o yuzden her ince ayrintisini soruyorum,uzerlerine yumurta yada yumurta sarisi suruluyor mu ve kac derecede pisiriliyor, takriben 30 dakika pismesi de yeterli olur sanirim.Bu bilgiler tarifin icinde yeralmiyor.Aslinda ayni sorulari baska arkadaslar da sormuslar ama cevaplarini sanirim kendi e-mail adreslerine gonderdiniz,ayni sorularla vaktinizi almak istemezdim,ARO herkesin duasini almak guzel bisey olsa gerek..

Sevgili Hatice

Cani gönülden tebrik eder basarilarinin devamini dilerim! Portakalagaci gercekten bir ekol oldu artik..

Selam ve muhabbetle!

tebrikler hatice...birde tesekkürler cumartesi aksamki iftar menümü portakal agacından aldım.gelen misafirlerin hepsi cok begendi yemekleri.banada yorucu bir günün ardından begenilmenin mutlulugunu yasattıgın için ayrıca tesekkürler.kızına sana vede kücük bebegine hayırlı ramazanlar...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)