2011'in İkinci İftar Daveti & Abant Çorbası
Portakal Ağacı 8 yaşında!

2011'in Üçüncü İftar Daveti ve Küçük Çocuklarla Davetlere Katılmak

Imanbayildi

Fotoğraftaki imambayildi tabağı aslında benim menümden değil, bugün kendisine iftara gittiğimiz ve bizi harika bir sofra + ev sahipliği ile ağırlayan kuzenime ait. Doğrusu bir önceki yazıda gayet kendimden emin "2 çeşit yiyorum" dedikten sonra böyle bir sofrayla karşılaşınca kendimle epey mücadele ettim. Neyseki mücadeleden galip çıkabildim. Hem benim bu haftayı büyük bir hengame içerisinde atlatmış olmamdan, hem de minik minik patlıcanların harika sunumundan ötürü de bu yazının fotoğrafının onlar olmasına karar verdim.

Hengamenin sebebi Mus'ab'ın geçen salı  ağırlayacağımız misafirlerimizin gelişine 24 saat kala azı dişlerini çıkarmaya karar vermesiydi. Allah'tan o gün yaprakları sarıp tencereyle kaldırmıştım ama ertesi gün minimum derecede hazırlanabildim. Tek tesellim misafirimiz olan ablam ve erkek kardeşimin durumu anlayışla karşılamasıydı.

Menüdekiler:

mercimek çorbası / zeytinyağlı yaprak sarma / mevsim salata/ ev yapımı iskender (sosunun müthiş acı olması dışında iyiydi) / ablamın yapıp getirdiği güllaç

Bir de bugün sizlere danışmak istediği konu küçük çocuklarla yarı-resmi (sizden veya bir yakınınızdan başka kimsenin küçük çocuğu olmadığı) davetlere nasıl katıldığınız. Her ne kadar davet sahipleri çok anlayışlı davransalar da ben çocuklar olay çıkaracaklar (ki her seferinde çıkarıyorlar) diye çok stres oluyorum. Hiç olay çıkarmasalar bile benim yemek yememe veya diğer misafirlerin sakin bir biçimde yemek yiyip sohbet etmelerine müsade etmiyorlar. Siz böyle yerlere davet edildiğinizde nasıl davranıyorsunuz? Önümüzdeki haftalarda bizi bekleyen böyle 2-3 iftar olduğu için şimdiden endişeliyim, sizin önerilerinizle bir nebze çözüm bulmayı ümit ediyorum!

Comments

Yaa arkadaşlar tüm yorumları okudum...bu kadar abartmayın lütfen...onlar çocuk ve bir daha bulundukları yaşa asla gelemeyecekler...bırakın çocukluklarını çocuk gibi yaşasınlar..önlerine engel koyup sıkıntıya sokmayınız...yok neymiş karnını evde doyuracakmış,yeni oyuncak alıcakmış,başka birine bırakacakmış saçma sapan şeyler bırakın çocuk kendine ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yeni bir ortam tanısın ev sahibi uzaydan gelmedi herhalde daha önce çocuklu aile ağırlamıştır evinde...kırılacak eşyalarını kaldırsın...yada çok kıymetli eşyalar ise davet falan etmesin...değerli eşyaalrıyla mutlu mesut yaşasın...

Hatice bu imamabayıldı mı karnı yarık mı acaba?

Benimde biri 7 diğeri 5 yaşında iki oğlum var bende onlar küçükken yalnız hala ve teyze ziyaretlerine giderdik önce onları doyururdum sonra kendim yerdim. Ama başka bir yere gitmezdim çünkü kemiklerimin bir biri içine geçtiğini hissederdim.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)