Ev Yapımı Lahmacun
Lokum Poğaça

Merve'nin Kahvaltı Sofrası

Foto1

Aslında başlığı "çok gecikmiş bir kahvaltı yazısı" olarak da değiştirebilirdim. Geçenlerde Merve'nin sofrasını yazacağımı söylemiştim ama araya benim taşınma telaşlarım girince işler hepten aksadı. Merve'nin sofrası o kadar güzel olmuştuki normalde krep lafını bile duymak istemeyen kızım onun kreplerini birer ikişer yedi! Önce sofrasından iki kare:

Foto2

Bunlar benim ilk favorim: Yufka çanağında lor salatası!

Foto3

Bu harika şeyler ise közlenmiş biberde soğuk salata. Menünün devamı ve tarifler için Merve & Hatice'nin sitesine bakabilirsiniz.

Comments

hatice hnm merhaba ; bu çiçekli tabak takımını nereden bulacağımı söyleyebilirmisiniz , bide yufka çanagında lor salatası nı koyduğunuz kelebek desenli tepsi yada tabak tam çıkaramadığım şeyi nereden alabilirim , teşekkürler ?

harika bir sofra fakat aklıma takılan bir şey var bu sofrayı kaç saatte hazırladınız

bu gerçekten harika bir sofra fakat aklıma takılan bir şey var bu sofrayı kaç saatte hazırladınız

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)