Domates Soslu Köfteli Makarna
İsveç Keki

Elif'e Veda Daveti

Sofra

Teyzemin kızı, sitede de elmalı üçgen kurabiyesi ile bilinen Elif'imiz, Erasmus programı ile bu dönem İsveç yolcusu. O gitmeden bize davet edip birlikte güzel bir gün geçirdik. Yemek dışındaki detayları inşallah kırmızı minder'e yazacağım ama önce Elif için hazırladığım menü:

Elif'in gideceği ülke İsveç olunca internette araştırıp genelde oraya ve kuzey avrupa'ya ait tarifler denedim. Sizce önce hangi tarifi paylaşarak başlamalıyım?

Bademli

Bademli, vanilyalı kurabiyeler

Cevizli

teyzemin cevizli çörekleri

Palmiye

palmiye kurabiye

Hardalli_patates

fırında hardallı patates

Pizza

ekmek makinasında pizza (tarifi burada)

Ispanakli

teyzemin ıspanaklı böreği

Hindiba

armutlu salata

Cikolata

çikolatalı isveç keki

Comments

sizin müptelanız oldum.İnternetin başına geçtiğimde portakal ağacını tıklamadan geçemiyorum.Hatice hanım başarılarınızın devamını dilerim...

Ne guzel, bende isvec de yasiyorum. ama dogrusunu söylemek gerekirse Isvec keki olarak yayinlanan kek burda pek fazla yok?

ben de hardallı patates tarifinizi bekliyorum yapanların ve paylaşanın ellerine sağlık.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)