Hoşgeldiniz Sofrası
Teyzemin Sürpriz Sofrası

Erişte Salatası

IMG_2828

Elif'in sofrasındaki bu leziz salatayı yazmayı unuttuğumu hatırlatan tüm okuyuculara teşekkürler! Yılmayıp ısrarla tarifi soranlar için Elif'in tatlı anlatımıyla geliyor geliyor:)

Erişte salatası:

  1. Erişteleri (yarım paket mesela) makarna gibi haşlıyoruz, 4-5 salatalık kabukları ile rendeleniyor, içine az mayonez eklediğimiz yoğurtla hepsi karıştırılıyor.
  2. Bol nane ve isteğe göre tuz eklenip servis ediliyor.

Ben o gun ekstra mısır da koymuştum.. (inanılmaz kolay ama benim için cok lezzetli bir salata oldugu için hemen hemen her misafire yaparım bunu)

Comments

salatalığın kabuğu dimi rendeliyoruz


Farklı bi lezzet, kesinlikle ilk fırsatta denemeliyim, ellerinize sağlık

I like this simple recipe.
J'aime cette recette simple
Chantal (France)
please discover my blog of recipe
http://www.macuisineetvous.com

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)