2 Çocukla Doğu Karadeniz: Artvin, Şavşat
Ablamın İftar Daveti

2 Çocukla Doğu Karadeniz: Ayder, Sümela, Uzungöl, Gürcistan

36

Ramazan telaşına kapılmadan son fotoğraflarımı da paylaşayım. 2 gün sonra aklımda tamamen başka kareler olmaya başlayacak çünkü... Şimdiden hepinize hayırlı, hakkıyla yaşayabileceğimiz bir Ramazan ayı diliyorum...

44

Ayder'de 2 yaramaz bıdık, ne kadar üşüdüğümüzü onların ilginç kıyafet kombinasyonları anlatıyor en iyi:)

43

40

Sümela

39

Sümela'ya yürüyerek tırmandığımız yol.

37

Anneleri onlarca basamağı çıkıp yorgun düşünce ailenin geri kalanını bu terasta beklemeye karar verdi...

38

41

Yıllarca Uzungöl fotoğraflarına hayran hayran baktıktan sonra karşıma çıkan korkunç yapılaşmanın bende ne denli hayal kırıklığı yarattığını tarif edemem. Binaları katmadan çekmeye çalışınca geriye bu küçük kare kalıyor...

42

Uzungöl İnan Kardeşler'de kurufasulye... 

31

Az gidip uz gittikten sonra nihayet karşımıza çıkan Tiflis, Gürcistan

33

Tiflis'in minik camisinde koşuşturan miniklerimiz

34

Sokaklardaki resim ve eskici pazarları...

30

Tiflis'lerin önerisiyle gittiğimiz Dzveli Sakhli lokantası

35

Bizimkinden farklı olarak terbiye eklemeden yaptıkları mantar çorbası, şeffaf bir çorba içmek ilginç gelse de Allah'tan tadı güzeldi.

32

Kardeşini kıskandığı için onun tahtına kurulan 5 yaşındaki ablamız! (Bu fotoğraf aklıma başka bir fotoğrafı getirdi... Zaman ne çabuk geçiyor...)

Comments

Son bir yorum daha...Çamlıhemşinin bazı yaylalarında (Pokut ve Sal gibi) yöre halkı özellikle yaylanın yolunun yapılmasını istemiyor. Bunun için özel çabaları var. Hatta Sal Yaylasına geçen yıl arabayla girmeyi başaran bir kişiye 100 lira para cezası kesildiğini anlatıyor yöre halkı...Güzelim doğanın hızla kirlenip, yapılaşması, Uzungöl gibi Ayder'in de hızla yapılaşmaya kurban ediliyor olması yayla halkının bilinçli olarak direnmesine yol açıyor..Ama bir gün para kazanma hırsı daha ağır gelirse şaşırmam...

güzel bir deneyim olmuş sizin için seneye kızım ve eşimle gitmeyi düşünüyoruz güzel karadenizime inş. sizin gibi güzel anılarla döneriz.

Hep kuzu sarmasi olarak kalsinlar insallah :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)