Patatesli Kıymalı Çıtır Börek
Küçük Mutluluklar

Ramazan Bayramı Sofrası 2012

IMG_3756

Etrafımda ne kadar zorluklar, ne kadar mutsuzluklar olsa da hayata daha bir umutla bağlanmamı sağlayan şeylerden biri bu bayram sofraları... Zorlukların yanında hayatımı daha kolay hale getirmek için ellerinden gelenin yapacaklarını bildiğim insanlarla çevrelenmek, Mutsuzlukların yanında kendilerinden çok başkalarının mutluluğu için çabalayanları görmek... Anneciğimin günlerce çocukları ve torunları için hazırlaklar yapışına, babacığımın bizleri ve torunlarını görünce gözşerindeki parıltıya şahit olmak... Allah daha nice bayram sofrasında güzel insanlarla buluşmamızı nasip etsin... Annemin yaptıklarından bir kısmı:

IMG_3758

IMG_3759

IMG_3760

IMG_3768

IMG_3769

IMG_3770

Comments

Bu sofrada neden çatallar solda bıçaklar sağda duruyor? Bu batı özentiliği beni çok üzüyor. Bir de sizi gördük tesettürlü bir bayansınız, buna rağmen neden bunun gibi şeylere dikkat etmiyorsunuz? Batının usullerine uygun yaşamak zorunda bırakılmışsak bile taviz vermeyeceğimiz bazı şeyler olmalı diye düşünüyorum ve bu gibi konularda sizi hassasiyete davet ediyorum.

bu yemekleri gorunce aciktim falla gercekten :)

merhaba,

senelerdir zevkle takib ediyorum.... çok başarılısınız sizin sayenide senelerce güzel yemekler yapıp misafilerimi ağırladım... bu sofrada harika annenizin ellerine sağlık. Sizden bir şey rica edeceğim sofrada ki ayrıntılardan içinde kırmızı kalp olan cam kaselere bayıldım acaba markası nedir. komik bir soru ama genede şimdi den teşekkürler.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)