Kahvaltı Çekilişi Sonucu
Atölyeler Başlıyor!

Kasım'ın Ardından

Fotoğraflar da olmasa Kasım ayını geçip de Aralık'a geldiğimize inanamayacağım. Doğrusu ben artık yılların bile nasıl geçtiğini anlamıyorum. Galiba 25'ten sonra yıllar roket hızında ilerlemeye başlıyor...

Aranızdan 120 kişiyle buluştuğumuz 20 Kasım'da en çok duyduğum söz, "blogu ihmal etme!" olmuştu. Ben de size verdiğim sözü tutup az yazılı da olsa bol fotoğraflarla durumu kurtarmaya karar verdim :)

Fotoğraf 1

 

Kasım'ın başında bir yıl daha yaşlandım ve 33 oldum! 

 

Fotoğraf 2

 

Nerede 10 yıl önce bloga başlayan kız, nerede fotoğraftaki teyze...

Fotoğraf 1

 

Sonraki günlerde Coşkun Aral röportaj için stüdyoda konuğumuz oldu. Biz ona 1 milyon soru sorarken o fotoğraf çekti...

Fotoğraf 3

 

Kasım'ın pek çok akşamı ödev yaptırma çilesiyle geçti, çocuklardan çok annelerin ödevlerden yorulduğuna dair bir tezim var!

Fotoğraf 2

 

Sonra sizlerle buluştuğumuz gün 3.kez teyze oldum!!! Minik bir Yahya'mız var artık.

Fotoğraf 3

 

Kasım'ın son akşamlarından birinde çocuklarımın öğretmenleri bize misafir oldu. Ve en son sözlendiğim gün bu kadar heyecanlandığımı farkettim!

 

Fotoğraf 4

 

Kasım'ın kapanışını ise Anjelika Akbar ile yaptık ya da o konuştu bizim hayranlığımız katlanarak arttı. Aralık ise çocuklarımın yepyeni ödevleri, site ile alakalı yepyeni projelerle başladı. Yarın da onları yazacağım inşallah... "Tarif yazmana gerek yok, yeter ki yaz" diyenler, tamam mıdır? ;)

Comments

oh bee! arayı uzatmamak kaydıyla tamamdır..

Kaleminize sağlık hatice hanım.Sevgiler;

süper bir yazı olmuş evet siteyi unutmayın lütfen teşekkür ederiz.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)