« İbrahim Yusuf 1 yaşında! | Main | Mutfağınızda Buz Devri »

02/01/2014

Comments

fatma

sizi nasıl takip ettiğimi anlayın ilk yorum benden:) çok yoğun bir hayatınızın olduğunu tahmin ediyorum,çocuklar,dergi vs ama lütfen sitenize biraz daha yeni yemek tarifleri koymanızı rica edeceğim ,çoğunu yaptım çünkü başarılarınızın devamını dilerim..

fatma

başarılarınzı devamını dilerim,siteye biraz daha yeni yemek tarifleri koyarmısınız rica etsem emeğinize sağlık

Handan

Degerli portakal agaci dergisi yoneticileri. Derginize ipad uzerinden bir yillik uye oldum. Fakat derginin tum sayilarini indiremiyorum.2 ve 4. Sayilarini satin almam isteniyor.
Bu konu ile alakali olarak yardimci olabilirseniz memnun olurum.

Handan Erdogan

Portakal Ağacı

Handan hn merhaba, üyeliğiniz, üye olduğunuz ilk aydan itibaren devam eden 12 ayı kapsamaktadır. Önceki sayıları içermemektedir. sevgilerimizle...

zeynep

merhaba

röpörtajı keyifle okudum. Hazırladığınız masa enfes gözüküyor.. ama en çok tabaklara bayıldım. uzun zamandır bu kadar güzelini görmemiştim. sakıncası yoksa markasını öğrenebilirmiyim ?

teşekkürler

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)