Bebek Hediye Sepeti
Elmalı Kırıntı Keki

Öğretmen Daveti

Ogretmen6

 

Bugün kızımın ve oğlumun öğretmenleri bize veli ziyaretinde bulundular. Onlar için evdeki malzemelerimle bir "öğretmen daveti" hazırladım. Bu sofra sanırım şimdiye kadar hazırladıklarım arasında en sevdiklerimden oldu. Detaylar şöyle: Okul döneminin başında bir kutu kurşun kalem almıştım, onları desenli kağıtlarla süsleyerek fasulye doldurduğum küçük kavanozların içine yerleştirdim.

Ogretmen7

 

Doğumgünümden kalan çiçekler hala yaşadıkları için o buketi de kavanozlara böldüm ve kalemlerle birlikte masal kitaplarının üzerinde sofraya yerleştirdim.

Ogretmen1

Dün gece "diş kirası" olarak ne yapabileceğimi düşünürken aklıma evdeki erikler geldi, onları reçele dönüştürüp üzerlerine minik notlar ekledim.

 

 

 

Ogretmen5

Kuruyemişli topların üzerine kızım ve oğlumu yansıtan pembe/mavi kürdanlar taktım.

Ogretmen3

 

Elmalı kırıntı kekini size mutlaka yazmalıyım, ben tadına bayıldım!

Ogretmen2

Günün benim için en sürpriz ve mutlu anı, öğretmenlerinin de bizim için hediye kutusu hazırladıklarını görmekti. Hediye sepeti hazırlamayı çok sevdiğimi bildiklerinden onlar da hepimiz için harika şeylerle dolu bir kutu hazırlamışlar. Öğretmenler günü için şimdi daha çok düşünmem gerekecek! :)

Comments

Esra hanım, inşallah bu hafta yazacağım hem benim yaptıklarımı hem de bulduğum farklı fikirleri. İçten sözleriniz için de ne kadar teşekkür etsem az. Çok sevgiler

Nuray hanım, inşallah yapacak olursak duyuracağım. Görüşmek üzere...

Deniz hn, Allah karşınıza kıymet bilenleri çıkartsın, dünyanın en zor mesleklerinden birini yapıyorsunuz. Dün öğretmenlerine de söyledim eğittiğiniz çocukların ileride nasıl bir insan olacağının en büyük etkenlerinden biri de sizlersiniz.

Emine hn, biz daha şanslıyız aslında, onlar gibi öğretmenlere sahip olduğumuz için ya da doğrusu şanstan ziyade Allah'ın lütfu...

Ümran'cım ve Kamile hn, yazdım siteye bugün :)

Biz öğretmenlerin değerlerini hiç bilmiyor bu zamanın görgüsüz tatminsiz ve asık suratlı velileri. Ben nice evlere veli ziyaretine gittim çok nadirdir böyle emek verilip hazırlanmış sofralar ikramlar. Öğretmenleriniz gerçekten çok şanslı.

Hatice Hanım Günaydın,
Harikasınız kırkbirkere maşallah. Size bayılıyorum rabbim kısmet etsin inşallah sizinle tanışmayı da çook istiyorum.
Eğer şubat tatilinde çocuklar için kurs açarsanız kızımı getirdiğimde belki kısmet olur.
Sağlıklı ve mutlu kalın, Sevgilerimle... Nuray

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)